ВРЪЩАНИЯ

Имаш право да върнеш продукт до 14 дни след получаване

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до дома Ви е в рамките на 20 работни дни след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. www.ted.bg си запазва правото да удължава посочените срокове, като Потребителите са информирани предварително за това от сътрудник на ТЕД БЕД ЕАД.Доставката на продуктите, поръчани от www.ted.bg е безплатна в рамките на Република България, с изключение на случаите, в които Потребителите са уведомени от сътрудник на ТЕД БЕД ЕАД за настъпила промяна в това условие или при описани специални условия на продуктовата страница. Доставката се извършва до адрес на клиента, като ТЕД и партньорската куриерска фирма не поемат ангажимента до транспортирането на продукта до личната входна врата (при многофамилни сгради) или по внасянето на продукта в дома на клиента.www.ted.bg може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка.

В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от www.ted.bg информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.Цената за доставка е посочена под информацията, публикувана за самия артикул, и се калкулира автоматично в стойността на поръчката.www.ted.bg не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от www.ted.bg обстоятелства.При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - при прегледа евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми сътрудник от отдел Логистика на тел.: 070019600.

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай,че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от отдел Логистика на ТЕД БЕД ЕАД,

Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.В случаите, когато от www.ted.bg са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЕД БЕД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на подадената невярна информация от Потребителя. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите ги документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, www.ted.bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник от отдел Логистика или на тел: 070019600. www.ted.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.www.ted.bg извършва доставки чрез куриер/и, както на територията на България, така и извън нея.

*Изключение от правото на отказ може да постъпи в случай, че клиентът е направил индивидулна покупка на продукти, които са били изработени по поръчка и не са част от стандартното продуктово портфолио на ТЕД БЕД ЕАД.
Такива продукти могат да бъдат:

  • еднолицеви или двулицеви матраци с нестандартен размер;
  • подматрачни рамки с нестандартен размер;
  • легла с нестандартен размер;
  • други продукти, които могат да бъдат поръчани с нестандартен размер.

 

ПОПЪЛНИ ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ