ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 

Внимателно прочетете Общите условия, преди да използвате уеб сайта. Ако използвате ted.bg, се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ТЕД БЕД ЕАД (наричан по-долу ted.bg) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн ted.bg (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от ТЕД БЕД ЕАД (наричани за краткост Услуги).
Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта ted.bg. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на ted.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
ТЕД БЕД ЕАД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „6ти Септември” 222а; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 200908653.

 

1. Условия за използване на Сайта на ted.bg

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани".
Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.
Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които ted.bg се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя. ted.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер и съответно доставените продукти могат да имат известни разлики от изображенията.

 

2. Задължения на потребителя при регистриране

За целите на използване на Сайта  ted.bg, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, ted.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част от или до всички свои услуги, както и ted.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

 

3. Защита на личните даннии

ТЕД БЕД ЕАД обработва личните данни, които получава при оперирането на интернет страница https://ted.bg в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) и свързаната правна уредба, включително Закона за защита на личните данни.

 

3.1. Какво са Личните данни

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

 

3.2. Какви Лични данни обработваме

Категориите лични данни, които се обработват са „обикновени” лични данни ‑ имена, електронна поща, адрес, IP адрес, телефонен номер, e -mail и др.

 

3.3. За какви цели получаваме Лични данни

Целите за които ТЕД БЕД ЕАД обработват личните данни са: Дейности по управление на електронния ни магазин; Изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на ТЕД БЕД ЕАД на основание сключването на договор; Поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги. Рекламата на стоки и услуги на ТЕД БЕД ЕАД. Ползването на „бисквитки”. Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни. Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики. Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на ТЕД БЕД ЕАД. Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

 

3.4. На какво основание обработваме Вашите Лични данни

 • Когато направите поръчка в електронния магазин ted.bg ние събираме и обработваме вашите имена, телефон, адрес за доставка, e-mail, като обработването е необходимо и за изпълнение на предлаганата услуга на основание договорно отношение с Вас за целите на изпълнение на поръчката, съгласно чл. 6, параграф 1, буква б). от Регламент (ЕС) 2016/679.
 • С цел да си направите регистрация в сайта (създаване на профил) обработваме име, фамилия, е-мейл адрес на основание дадено от Вас съгласие;
 • Ако желаете да ползвате кредит или заем при покупката чрез електронния магазин https://ted.bg/- в този случай се обработва и ЕГН (Единен граждански номер), като в този случай ние се явяваме в качеството на обработващ лични данни за администратора – избраната от Вас кредитна компания (Ти Би Ай Банк ЕАД или Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД) обработваме данни на основание сключен договор с тях при спазване на приетите политики за защита на личните данни и на основание заявено от вас желание за сключване на договор с избраната от вас кредитна компания;
 • За данъчни и счетоводни цели при издаване на фактура, ние обработваме вашите имена, ЕГН, адрес, а когато фактурата е издадена на едноличен търговец – неговите имена, а когато е издадена на ЮЛ – имена на МОЛ (материалноотговорно лице) на основание изпълнение на наше задължение по Закона за счетоводството;
 • За целите на изпращане електронен бюлетин с оферти, промоции, новини, ние обработваме Вашия е-майл на основа получено от Вас съгласие съобразно разпоредбата на чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно - субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели. На основание съгласие ние можем да обработваме ваши лични данни (име, фамилия, телефон и/или е-мейл) за целите на организирането и участието Ви в томболи, игри, анкети.
 • С цел по-добро потребителско изживяване и осигуряване сигурността на сайта ted.bg ние използваме бисквитки и IP адрес на основание защита на наш легитимен интерес;
 • При запитване, направено по е-мейл или чрез контактната ни форма на сайта (име, е-мейл, телефон) или когато ни се обаждате на телефоните ни за контакт, ние обработваме предоставените от Вас лични данни с цел отговор на вашите въпроси на основание преддоговорно отношение, а ако поводът за обаждането ви или свързването с нас по е-мейл е във връзка с поръчка, рекламация или друг въпрос, касаещ договорните ни отношения, обработваме личните данни на основание сключения между нас договор.
 • На основание наш легитимен интерес, а именно да подобрим продуктите и услугите си, като събираме обратна връзка от клиентите ни, след закупуване на продукт от онлайн магазина, можем да ви изпратим имейл с молба да дадете оценка на закупения от Вас продукт, като ви предоставим и изрично опция за отписване да получавате такива имейли. В този случай вашите имена и дадена оценка, както и при ваше желание текстово ревю ще бъдат публикувани на страницата на закупения от вас продукт в онлайн магазина ни, като с попълването на формата за оценка и изпращането й приемаме, че Вие давате съгласието си за това.
 • Съгласно възможностите, които ни предоставя Директивата за ePrivacy и на основание наш легитимен интерес, а именно увеличаване на продажбите ни, може да ви изпратим подканващ имейл за завършване на поръчка при изоставен продукт/и/ в количка, като ви предоставим и изрично опция за отписване да получавате такива имейли.

3.5. На кого разкриваме Вашите Лични данни

В дадени случаи ТЕД БЕД ЕАД може да разкрива лични данни пред наши партньори, които работят за нас, като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на ТЕД БЕД ЕАД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. Когато законът изисква това от нас, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене ‑ ТЕД БЕД ЕАД може да разкрие личните ви данни пред трети лица. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

 

3.6. Трансфер в трети страни

ТЕД БЕД ЕАД не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни за изпълнение на договор между ТЕД БЕД ЕАД и дружество, действащо като изпълнител за определени услуги. В тези случаи ТЕД БЕД ЕАД гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие с нивото на защита на лични данни, което се предоставя с Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

 

3.7. В какъв срок съхраняваме Вашите Лични данни

 • Личните данни, предоставени от Вас с цел покупка и с цел рекламация, се съхраняват за срок от 5 години от доставката, а ако има рекламация – 5 години от последното действия във връзка с рекламацията. Ако в горните срокове е образувано съдебно дело, срокът се удължава да приключване на делото с влязло в сила съдебно решение.
 • Личните данни от фактура съхраняваме, спазвайки наше задължение по закон за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ периода, за който се отнася фактурата;
 • В случай на покупка на стоки на кредит или чрез заем след като отпадне необходимостта от обработване на личните данни, ние връщаме или унищожаваме тези ваши лични данни, станали ни достъпни във връзка с изпълнението на договора за кредит;
 • За лични данни които обработваме на основание дадено от Вас съгласие – до момента на оттегляне на съгласието, като в срок до 2 месеца тези данни ще бъдат и изтрити.

3.8. Какви мерки за защита на Личните данни предприемаме

Мерките за сигурност, които се прилагат за защита на личните данни са: въвеждане както към момента на определянето на средствата за обработване, така и към момента на самото обработване, на подходящи технически и организационни мерки, които са разработени с оглед на ефективното прилагане на принципите за защита на данните, като свеждане на данните до минимум и интегриране на необходимите гаранции в процеса на обработване, както и въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването.

 

3.9. Какви са Вашите права

Във връзка със събирането и обработването на личните данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да прехвърлите личните си данни на друг администратор на лични данни, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате да коригираме без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. За целите на коригиране или допълване на личните Ви данни трябва да подадете отделна декларация, в която да посочите актуални лични данни;
 • имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. Личните Ви данни може да не бъдат изтрити само ако е налице някоя от следните причини:

А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

Б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.;

 • имате право да поискате администраторът на личните Ви данни да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време с отделна молба, депозирана пред нас. Имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg);
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящите условия, ще Ви предоставим ново известие за защита на данните и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новото обработване.

3.10. Какви са последиците ако оттеглите съгласието си за обработване

При оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни, всеки субект на лични данни може да го направи по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието може да стане през електронна форма на сайта https://ted.bg, или на следния email: [email protected]. Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целите, посочени по-горе ще има за резултат това, че ТЕД БЕД ЕАД няма да може да Ви изпраща съобщения и свои издания с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и да контактува с Вас по въпроси, свързани с клиентската програма по електронен път.- Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целта, посочени по-горе ще има за резултат това, че ТЕД БЕД ЕАД няма да може да контактува с клиента си по въпроси, свързани с клиентската програма, на посочения от него мобилен телефон, както и да му изпраща sms съобщения и съобщения чрез приложението Viber с рекламна, търговска и маркетингова цел.

 

3.11. Телефонен център за обслужване на клиенти

ТЕД БЕД ЕАД като администратор на лични данни, записва телефонните разговори (входящи и изходящи) с кол центрове и линии (телефонни номера), предназначени за обслужване на клиенти и управление на инфраструктуратa. Записването на телефонните разговори и съхраняването и обработването на аудио записите (заедно с разкриваните в рамките на разговорите лични данни) се извършва за целите на защита на правата и законните интереси на ТЕД БЕД ЕАД или във връзка с договорни отношения, включително и при направени поръчки по телефона при осъществяване на комуникация между страните по този начин (чрез телефонен разговор).

ТЕД БЕД ЕАД съхранява аудио записите за срок от 30 дни при спазване на необходимите мерки за сигурност. За горепосочените цели записът се извършва с технически средства и системи без функционалности за автоматизирана обработка на личните данни (включително биометрични такива) на регистрираните в тях субекти, както и без такива за заличаване на лични данни на субектите в записа или гарантиране на пълното съответствие между самоличността на субектите в записа и субектите, които биха предявили своето право да получат копие от този запис, поради което и с цел защита правата на субектите, участващи в записа, изготвените записи не се предоставят на трети страни с изключение на случаите, когато за това е налице друго законово основание.

 

Данни за контакт, ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани със защитата на лични данни, можете да направите това по следните начини:

На имейл адрес: [email protected]Пловдив 4027, Голямо Конарско шосе, фабрика за матраци ТЕД или се свържете с Длъжностното ни лице по защита на данните – Бранд Билдинг Къмпани ЕООД по e-mail: [email protected] или на адрес: Пловдив, ул.“Мара Гидик“ 1, ет.2, офис 5

 

4. Авторски права и ограничения, свързани с тях

ted.bg предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на ted.bg или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

 

ted.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между ted.bg и лицето публикуващо информацията. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права ted.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Всички предоставени от ted.bg стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на ted.bg и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

 

5. Представяни стоки и услуги на Сайта

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи; В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.ted.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:


а) съществува опасност с превода и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
б) няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

 

Всички цени, посочени на сайта, са в Български Лева и с включен ДДС.
ted.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. ted.bg не носи отговорност, ако поради технически или технологичен проблем, или липса на нужните материали, не успее да изпълни извършената на Сайта поръчка, преди да е изпратил потвърждение на поръчката.

 

6. Закупуване на стока и/или услуга, представена в ted.bg

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на ted.bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности. По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги. С извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със ТЕД БЕД ЕАД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С изпращането на Поръчка, потребителят приема настоящите Общи условия и те стават част от договора за покупка на стоки. Поръчката се смята за окончателно приета след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта;

ted.bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, ted.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

 

7. Доставка на закупени стоки

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до посоченият от Вас адрес е в рамките на 20 работни дни след получаване на потвърждение на поръчката. Срокът може да бъде удължен при неработни дни на ТЕД БЕД ЕАД, които се публикуват на заглавна страница на сайта. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. ted.bg си запазва правото да удължава посочените срокове, като Потребителите са информирани предварително писмено за това от сътрудник на ТЕД БЕД ЕАД.

 

Доставката на продуктите, поръчани от www.ted.bg е безплатна за поръчки над 50 лв и в размер на 5 лв за поръчки под 50 лв, ако е направена в рамките на Република България, с изключение на случаите, в които Потребителите са уведомени от сътрудник на ТЕД БЕД ЕАД за настъпила промяна в това условие или при описани специални условия на продуктовата страница. Доставката се извършва до адрес на клиента като ТЕД и партньорската куриерска фирма не поемат ангажимента за транспортирането на продукта до личната входна врата (при многофамилни сгради) или за внасянето на продукта в дома на клиента.

 

ted.bg може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от ted.bg информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя. Цената за доставка е посочена под информацията, публикувана за самия артикул, и се калкулира автоматично в стойността на поръчката. ted.bg не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи поради независещи от ted.bg обстоятелства. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице.

 

При констатиране на външни видими дефекти при приема на стоката- евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и заедно с това да уведоми сътрудник от отдел Клиентско обслужване на ТЕД БЕД ЕАД на тел.: 070019600 или да изпрати уведомителен мейл на [email protected].

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. 

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЕД БЕД ЕАД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката вследствие на подадената невярна информация от Потребителя. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите ги документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

 

В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, ted.bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки, като стойността на поръчката ще бъде възстановена на клиента, в случайте когато е предварително платена.

 

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник от отдел Логистика или на тел: 070019600.

ted.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

 

8. Заплащане на закупени стоки и услуги

При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на ted.bg или на неговия представител/подизпълнител, изпълняващ доставката, пълната стойност на доставената стока съгласно потвърдената поръчка. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка, Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, ted.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, ted.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

 

При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на стоката съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на ТЕД БЕД ЕАД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозитът бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, ted.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, ted.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, ted.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

 

При плащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят депозира сума, равна на стойността на стоката съгласно потвърдената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, ted.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, ted.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, ted.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

 

9. Отказ от закупена стока

Потребителят има право на отказ от поръчаните и закупени от него стоки онлайн в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай че същите са със запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), в пълна окомплектовка и стоките са в изряден търговски вид, ведно с придружаващата ги документация (фактура и гаранционна карта) и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

За да упражните правото си на отказ, можете да използвате формуляр за отказ или да заявите недвусмислено решението си да се откажете от договора чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес [email protected]

Попълва се Формуляр упражняване право на отказ и се изпраща до TED.

Трябва да ни изпратите или предадете стоките обратно без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която сте ни съобщили за решението си да се откаже от договора. Разходите за връщане на стоките са за Ваша сметка.

Ако естеството на стоките е такова, че не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата, ние ще приберем стоките като уговорим с Вас ден и час за предаването им.

Продуктите се връщат заедно с приложена разписка за връщане, която е прикачена към документа, потвърждаващ поръчката и която Клиентът е получил заедно с доставената стока. Върнати продукти без Формуляр упражняване право на отказ се връщат към изпращача.

Сумата за връщане към Клиента се възстановява след оглед на върнатата пратка. Клиентът има право да използва продуктите единствено с оглед установяване тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Ако екипът на ted.bg установи щети, довели до намаляване стойността на продуктите като замърсяване, увреждане и т.н, следва частично възстановяване на заплатените суми в зависимост от причинените щети.

В тази връзка, съветваме клиентите да връщат стоката по куриер, като се възползват от опцията да застраховат продукта. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми ted.bg за име, адрес и телефонен номер и за решението си да се откаже от договора с писмо, изпратено по пощата (e-mail). Клиентът поема всички транспортни разноски по връщането на продукта, които включват инспекция на място и транспорт до складова база на ТЕД БЕД ЕАД.

За да се спази срока за отказ от договора, е достатъчно Клиентът да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 

*Изключение от правото на отказ може да постъпи в случай, че клиентът е направил покупка на индивидуални продукти, които са били изработени по поръчка и не са част от стандартното продуктово портфолио на ТЕД БЕД ЕАД.

 

Такива продукти могат да бъдат:

 

 • еднолицеви или двулицеви матраци с нестандартен размер;
 • подматрачни рамки с нестандартен размер;
 • легла с нестандартен размер;
 • други продукти, които могат да бъдат поръчани с нестандартен размер.

 

10. Гаранционно обслужване

С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, ted.bg издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данни за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

 

а) в случай на изгубена гаранционна карта;

б) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

в) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;

г) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

 

Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на ted.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти. Гаранционният срок за обслужване на продукти от секция Outlet е 2 години от производител. При рекламация или ремонт на продукт, е необходимо продуктът да е добре опакован. Товаро-разтователни работи във връзка с рекламацията не се поемат от фирма ТЕД БЕД ЕАД.

 

Заявка за рекламация може да подадете в писмен вид, по един от изброените варианти:

 

 

11. Съответствие на стоките. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са с гаранция за съответствие на стоката съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС). Подробности за правата Ви в случай на несъответствие на стоката можете да намерите на гаранционната карта, която се доставя заедно със закупената от Вас стока.

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по ЗПЦСЦУПС.

Ако не сте намерили някоя част от информацията по чл. 4 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) на нашия сайт, моля да се свържете с нас за допълнителна информация на телефон: 0700 19 600

При разногласия и възникнал спор с ТЕД БЕД ЕАД, можете да отнесете спора за решаване пред Комисия за защита на потребителите, гр. София, ПК 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3, 4 и 5, www.kzp.bg.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG.

Посоченото в тази точка 11 се прилага само спрямо потребители по смисъла на §13, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП и § 6, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗПЦСЦУПС.

 

12. Потребителски отзиви

С цел да гарантираме, че потребителски отзиви за продукт са достоверни и автентични по смисъла на чл. 68б, ал. 2, ще бъдат обработвани и публикувани всички потребителски отзиви от потребители (положителни и отрицателни), които са направили поръчка за съответния продукт през онлайн магазин ted.bg. Същите ще бъдат проверявани и обработвани от администратор през админ панела на онлайн магазин ted.bg и/или през ERP системата на фирмата.

 

13. Промоционални условия

Подаръци в онлайн магазин ted.bg за месец май 2024 г: При поръчка на един от луксозните модели матраци: Matterra, Duetto Comfort, Nuvola и Nord Star, изпращаме подарък 1 или 2 броя възглавница Sleep Relax Memory (Ширина на матрака до 120 см – 1 брой възглавница; над 121 см – 2 броя възглавници).

При поръчка на двулицев матрак среден клас (извън посочените лукзозни модели матраци), изпращаме подарък 1 брой възглавница Green Thеrapy.

*Промоцията е валидна до 30.05.2024 г или до изчерпване на количествата.

 

14. Други

Ted.bg има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта, без предварително уведомление до Потребителя.ted.bg си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на ted.bg на формата за контакт, или чрез сътрудник от отдел Логистика на тел: 070019600, в рамките на работното време: от 09:00 до 16:30 часа, от понеделник до петък. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. ted.bg не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия. При използване на Сайта на ted.bg, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.