ТОП ОФЕРТА | МАТРАК AIR BALANCE FLEX -70%
дни
:
часа
:
мин.
:
сек.
ПОРЪЧАЙ ТУК НА ЦЕНА ОТ 213,60 лв

Политика за поверителност

 

 

Уважаеми клиенти,

Обърнете още веднъж внимание на точка 3 от нашите Общи Условия, описващи Политиката на поверителност на ted.bg

 

3. Защита на личните даннии

ТЕД БЕД ЕАД обработва личните данни, които получава при оперирането на интернет страница https://ted.bg в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) и свързаната правна уредба, включително Закона за защита на личните данни.

 

3.1. Какво са Личните данни

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

 

3.2. Какви Лични данни обработваме

Категориите лични данни, които се обработват са „обикновени” лични данни ‑ имена, електронна поща, адрес, IP адрес, телефонен номер, e -mail и др.

 

3.3. За какви цели получаваме Лични данни

Целите за които ТЕД БЕД ЕАД обработват личните данни са: Дейности по управление на електронния ни магазин; Изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на ТЕД БЕД ЕАД на основание сключването на договор; Поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги. Рекламата на стоки и услуги на ТЕД БЕД ЕАД. Ползването на „бисквитки”. Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни. Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики. Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на ТЕД БЕД ЕАД. Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

 

3.4. На какво основание обработваме Вашите Лични данни

 • Когато направите поръчка в електронния магазин ted.bg ние събираме и обработваме вашите имена, телефон, адрес за доставка, e-mail, като обработването е необходимо и за изпълнение на предлаганата услуга на основание договорно отношение с Вас за целите на изпълнение на поръчката, съгласно чл. 6, параграф 1, буква б). от Регламент (ЕС) 2016/679.
 • С цел да си направите регистрация в сайта (създаване на профил) обработваме име, фамилия, е-мейл адрес на основание дадено от Вас съгласие;
 • Ако желаете да ползвате кредит или заем при покупката чрез електронния магазин https://ted.bg/- в този случай се обработва и ЕГН (Единен граждански номер), като в този случай ние се явяваме в качеството на обработващ лични данни за администратора – избраната от Вас кредитна компания (Ти Би Ай Банк ЕАД или Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД) обработваме данни на основание сключен договор с тях при спазване на приетите политики за защита на личните данни и на основание заявено от вас желание за сключване на договор с избраната от вас кредитна компания;
 • За данъчни и счетоводни цели при издаване на фактура, ние обработваме вашите имена, ЕГН, адрес, а когато фактурата е издадена на едноличен търговец – неговите имена, а когато е издадена на ЮЛ – имена на МОЛ (материалноотговорно лице) на основание изпълнение на наше задължение по Закона за счетоводството;
 • За целите на изпращане електронен бюлетин с оферти, промоции, новини, ние обработваме Вашия е-майл на основа получено от Вас съгласие съобразно разпоредбата на чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно - субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели. На основание съгласие ние можем да обработваме ваши лични данни (име, фамилия, телефон и/или е-мейл) за целите на организирането и участието Ви в томболи, игри, анкети.
 • С цел по-добро потребителско изживяване и осигуряване сигурността на сайта ted.bg ние използваме бисквитки и IP адрес на основание защита на наш легитимен интерес;
 • При запитване, направено по е-мейл или чрез контактната ни форма на сайта (име, е-мейл, телефон) или когато ни се обаждате на телефоните ни за контакт, ние обработваме предоставените от Вас лични данни с цел отговор на вашите въпроси на основание преддоговорно отношение, а ако поводът за обаждането ви или свързването с нас по е-мейл е във връзка с поръчка, рекламация или друг въпрос, касаещ договорните ни отношения, обработваме личните данни на основание сключения между нас договор.
 • На основание наш легитимен интерес, а именно да подобрим продуктите и услугите си, като събираме обратна връзка от клиентите ни, след закупуване на продукт от онлайн магазина, можем да ви изпратим имейл с молба да дадете оценка на закупения от Вас продукт, като ви предоставим и изрично опция за отписване да получавате такива имейли. В този случай вашите имена и дадена оценка, както и при ваше желание текстово ревю ще бъдат публикувани на страницата на закупения от вас продукт в онлайн магазина ни, като с попълването на формата за оценка и изпращането й приемаме, че Вие давате съгласието си за това.
 • Съгласно възможностите, които ни предоставя Директивата за ePrivacy и на основание наш легитимен интерес, а именно увеличаване на продажбите ни, може да ви изпратим подканващ имейл за завършване на поръчка при изоставен продукт/и/ в количка, като ви предоставим и изрично опция за отписване да получавате такива имейли.

 

3.5. На кого разкриваме Вашите Лични данни

В дадени случаи ТЕД БЕД ЕАД може да разкрива лични данни пред наши партньори, които работят за нас, като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството или помагат на ТЕД БЕД ЕАД в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели. Когато законът изисква това от нас, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене ‑ ТЕД БЕД ЕАД може да разкрие личните ви данни пред трети лица. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

 

3.6. Трансфер в трети страни

ТЕД БЕД ЕАД не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни за изпълнение на договор между ТЕД БЕД ЕАД и дружество, действащо като изпълнител за определени услуги. В тези случаи ТЕД БЕД ЕАД гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие с нивото на защита на лични данни, което се предоставя с Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

 

3.7. В какъв срок съхраняваме Вашите Лични данни

 • Личните данни, предоставени от Вас с цел покупка и с цел рекламация, се съхраняват за срок от 5 години от доставката, а ако има рекламация – 5 години от последното действия във връзка с рекламацията. Ако в горните срокове е образувано съдебно дело, срокът се удължава да приключване на делото с влязло в сила съдебно решение.
 • Личните данни от фактура съхраняваме, спазвайки наше задължение по закон за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ периода, за който се отнася фактурата;
 • В случай на покупка на стоки на кредит или чрез заем след като отпадне необходимостта от обработване на личните данни, ние връщаме или унищожаваме тези ваши лични данни, станали ни достъпни във връзка с изпълнението на договора за кредит;
 • За лични данни които обработваме на основание дадено от Вас съгласие – до момента на оттегляне на съгласието, като в срок до 2 месеца тези данни ще бъдат и изтрити.

3.8. Какви мерки за защита на Личните данни предприемаме

Мерките за сигурност, които се прилагат за защита на личните данни са: въвеждане както към момента на определянето на средствата за обработване, така и към момента на самото обработване, на подходящи технически и организационни мерки, които са разработени с оглед на ефективното прилагане на принципите за защита на данните, като свеждане на данните до минимум и интегриране на необходимите гаранции в процеса на обработване, както и въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването.

 

3.9. Какви са Вашите права

Във връзка със събирането и обработването на личните данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да прехвърлите личните си данни на друг администратор на лични данни, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате да коригираме без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. За целите на коригиране или допълване на личните Ви данни трябва да подадете отделна декларация, в която да посочите актуални лични данни;
 • имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. Личните Ви данни може да не бъдат изтрити само ако е налице някоя от следните причини:

а) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

в) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.;

 • имате право да поискате администраторът на личните Ви данни да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време с отделна молба, депозирана пред нас. Имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg);
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящите условия, ще Ви предоставим ново известие за защита на данните и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новото обработване.

3.10. Какви са последиците ако оттеглите съгласието си за обработване

При оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни, всеки субект на лични данни може да го направи по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието може да стане през електронна форма на сайта https://ted.bg, или на следния email: [email protected]. Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целите, посочени по-горе ще има за резултат това, че ТЕД БЕД ЕАД няма да може да Ви изпраща съобщения и свои издания с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и да контактува с Вас по въпроси, свързани с клиентската програма по електронен път.- Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целта, посочени по-горе ще има за резултат това, че ТЕД БЕД ЕАД няма да може да контактува с клиента си по въпроси, свързани с клиентската програма, на посочения от него мобилен телефон, както и да му изпраща sms съобщения и съобщения чрез приложението Viber с рекламна, търговска и маркетингова цел.

 

3.11. Телефонен център за обслужване на клиенти

ТЕД БЕД ЕАД като администратор на лични данни, записва телефонните разговори (входящи и изходящи) с кол центрове и линии (телефонни номера), предназначени за обслужване на клиенти и управление на инфраструктуратa. Записването на телефонните разговори и съхраняването и обработването на аудио записите (заедно с разкриваните в рамките на разговорите лични данни) се извършва за целите на защита на правата и законните интереси на ТЕД БЕД ЕАД или във връзка с договорни отношения, включително и при направени поръчки по телефона при осъществяване на комуникация между страните по този начин (чрез телефонен разговор).

ТЕД БЕД ЕАД съхранява аудио записите за срок от 30 дни при спазване на необходимите мерки за сигурност. За горепосочените цели записът се извършва с технически средства и системи без функционалности за автоматизирана обработка на личните данни (включително биометрични такива) на регистрираните в тях субекти, както и без такива за заличаване на лични данни на субектите в записа или гарантиране на пълното съответствие между самоличността на субектите в записа и субектите, които биха предявили своето право да получат копие от този запис, поради което и с цел защита правата на субектите, участващи в записа, изготвените записи не се предоставят на трети страни с изключение на случаите, когато за това е налице друго законово основание.

 

Данни за контакт, ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани със защитата на лични данни, можете да направите това по следните начини:

На имейл адрес: [email protected]Пловдив 4027, Голямо Конарско шосе, фабрика за матраци ТЕД или се свържете с Длъжностното ни лице по защита на данните – Бранд Билдинг Къмпани ЕООД по e-mail: [email protected] или на адрес: Пловдив, ул.“Мара Гидик“ 1, ет.2, офис 5