ТЕД ЕКСПЕРТ СЪВЕТВА: КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА ГЕОПАТОГЕННИТЕ ЗОНИ?

|
ТЕД ЕКСПЕРТ СЪВЕТВА: КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА ГЕОПАТОГЕННИТЕ ЗОНИ?

Малко повече история и значение на думата „геопатогенен”

 

Думата произхожда от две гръцки думи: geo означава „земя” или „земен”, а pathos означава „болка” или „болест”. Можем да разбираме думата като произхождаща от земята болка или болест. Китайските императори са наричали геопатогенните зони „пътища на Дракона”, а в древен Рим и Египет е било доказано, че човекът се е опитвал да избягва тези зони – конкретно при строежи. През 30-те години на миналия век немският професор Хартман е доказал, че земята е покрита с ленти, които имат излъчване с неизвестен произход (с ширина 20 см, разстояние помежду им 2 м в посока север=юг и 2,5 м в посока изток-запад). Тези ленти образуват енергийна мрежа, която по-късно е наречена „мрежата на Хартман”.

 

 

Там, където мрежата на Хартман достига специфични геологични структури, възникват геопатогенни зони.

 

Геопатогенните зони и животните

 

Кучето винаги е било индикатор за геопатогенни зони. Най-доброто място за едно легло е там, където кучето ляга да спи. Едно куче не може да спи там, където то е смущавано от инфразвук, защото той му напомня за ръмжене. Кучетата имат добре развит слух, който се управлява чрез вегетативните нерви, и те чуват не само ниски честоти, но и подсъзнателно дразнене.

 

Влияние на геопатогенните зони върху човека

 

 

Малките деца са много чувствителни и затова те търсят в своето легло винаги такова място, за да избегнат зоните или да спят спокойно. Затова с правилна или грешна позиция в леглото те могат да влияят на своето здраве.

 

Тъй като става въпрос за енергийно излъчване от вътрешността на земята, то има дългосрочно негативно влияние върху хората. В повечето случаи то се изразява чрез заболяване на най-слабия орган в тялото. Една вродена диспозиция може да ускори този процес. Престой за кратко в такива зони причинява на по-чувствителни хора концентрационни нарушения или чувства на потиснатост или на необяснима умора. По-дълъг престой в такава зона, например при сън, може да предизвика една цяла поредица от заболявания, от баналните до най-тежките. В повечето случаи те са подкрепяни от участието на други фактори. Според мнението на много учени, които се занимават с природолечение, съблюдаването на геопатогенните зони спада към активната здравословна превенция.

 

В научната литература можем да прочетем, че геопатогенните зони могат да предизвикат не само главоболие и безсъние, но също и тежки заболявания. Престоят в геопатогенна зона предизвиква след дълъг период рак, чернодробни заболявания, заболявания на долните пикочни пътища, безплодие, хронична хрема и много други заболявания. Здрав човек усеща лошото влияние на тези зони едва когато започне да се разболява.

 

 

По-дълго влияние на излъчването в жилищни помещения може да предизвика при човека например честота на нарушенията при генерирането на рибонуклеинова киселина, т.е. на носителя на генетичната информация. В по-лекия случай това нарушение вреди на функцията и дейността на съответните клетки, в по-лошия случай то влияе негативно върху тяхното делене, а множенето на клетки нездрави и пълни с "лоша" информация може да ни застраши с развитието на ракови образувания.

 

 

 

0 Коментара