ТЕД-БЕД С НОВО ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

|
 ТЕД-БЕД С НОВО ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

Обява от ТЕД-БЕД ЕАД :

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.3/2006г./

У В Е Д О М Я В А М Е

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Разширение на Фабрика за матраци ” в ПИ 78080.104.11, област Пловдив, община Марица, с. Царацово, м. Голяма Сърджалийка.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Maрица, гр. Пловдив, бул. Марица 57А или в РИОСВ Пловдив, бул. "Марица "№ 122.

0 Коментара