СЪОБЩЕНИЕ- ОБЯВА/ ТЕД КЕПИТАЛ ХОЛДИНГ

|
СЪОБЩЕНИЕ- ОБЯВА/ ТЕД КЕПИТАЛ ХОЛДИНГ

СЪОБЩЕНИЕ - ОБЯВА 

„ДОВЕРИЕ“ ЕООД

гр.Пловдив,  бул. „6-ти септември“ №222А

Лице за контакти: Марчела Тодорова-управител, ел. поща: mtodorova@ted.bg

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

  

У В Е Д О М Я В А

 

Всички заинтересовани физически или юридически лица

За ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 

Промяна по  време на строителството на „ЖИЛИЩНА ГРУПА„КАРЕ БИЛДИНГ“, състояща се в: „Преустройство и промяна предназначението на „Магазин №3” от Блок 1 в „АПТЕКА”,

находящ се в УПИ XXII-510,683, жилищно и общ.застрояване, кв.2 по плана на кв.“Кишинев“, бул.“Пещерско шосе“№76, гр.Пловдив

 

Всички които, желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено на следните адреси:

„ДОВЕРИЕ“ ЕООД, гр.Пловдив, бул. „6-ти септември“ №222А

РИОСВ –Пловдив  на адрес: гр.Пловдив, бил „Марица №122“

0 Коментара