ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК/ЦИ

|
ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК/ЦИ

Тед Бед ЕАД обявява процедура с предмет “ Доставка на оборудване по обособени позиции:

 

OП 1: Многоиглова прошивна машина 1 бр.; Автоматична затваряща машина 3бр.; Контурно режеща машина за панели 1 бр.; Раздробяваща машина със захранваща лента 1 бр.; Двуиглов петконечен оверлог 1 бр.;борд машина 1 бр.; Многоиглова прошивна машина с устройство за рязане на панели 1 бр.

 

ОП 2: Автоматизирана система за пренос на елементи до работно място 14 бр.; Опаковъчни машина 1 бр.; Ролираща машина за топматраци 1 бр., машина за ролиране на мараци 2 бр.; Филинг машина матраци 1бр., Преса за тапицирана 1 бр. ; Машина за опаковане със стреч фолио с касета 1 бр.;, финансирана по проект  BG16RFOP002-1.001-0135-C01/18.01.2017 “Внедряване в производство на иновативно сглобяемо легло“.

 

0 Коментара