ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК/ЦИ

|
ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК/ЦИ

Тед Бед ЕАД обявява процедура с предмет “Доставка на оборудване по обособени позиции:

 

OП 1: Линия за индивидуално пакетирани пружини 2 бр.;

 

ОП2: Пневматичен уред 5 бр.; пневматичен уред 5 бр.; пневматичен уред 10 бр.; пневматичен уред 5 бр.;

 

ОП3: Автоматизирана система за развлачване и пълнене 1 бр.”,

 

финансирана по проект BG16RFOP002-1.001-0135-C01/18.01.2017 “Внедряване в производство на иновативно сглобяемо легло“.

0 Коментара