ТОП ОФЕРТА | МАТРАК AIR BALANCE FLEX -70%
дни
:
часа
:
мин.
:
сек.
ПОРЪЧАЙ ТУК НА ЦЕНА ОТ 213,60 лв

КОРПОРАТИВНО СЪОБЩЕНИЕ

20/01/2017
КОРПОРАТИВНО СЪОБЩЕНИЕ

Фирма „Тед-Бед” ЕАД подписа договор с Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за изпълнение на проекта ОПИК 2014-2020.

 

Проект BG16RFOP002-1.001-0135-C01/18.01.2017 “Внедряване в производство на иновативно сглобяемо легло“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Целта на проекта е повишаване на конкурентоспособността и разширяване на пазарите на“Тед Бед” ЕАД чрез въвеждане в производство на иновативен продукт и насърчаване на научно-развойната дейност в компанията.

 

Чрез въвеждане на иновативния продукт сголобяемо легло, ще се разшири обема на производство, ще се увеличи обема на износа (тъй като продуктът първоначално ще бъде реализиран само на чуждите пазари). С изпълнението на проекта, фирмата ще навлезе в нови пазарни сегменти продажбите през големи световни вериги за обзавеждане и ще разшири клиентската си база. Разработеният от компанията иновативен продукт отговаря като качество, изисквания и цена на съвременните световни тенденции. Проектът е насочен и към разширяване на външните пазари на компанията, като очакванията са за увеличение на износа на продукция за външни пазари след края на проекта.

 

Общият бюджет на проекта възлиза на 2 972 987.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 1 486 493.50 лв. от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства ще се осигурят от бенефициента.

 

 

Назад към всички статии