ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА „НОВИ РАБОТНИ МЕСТА“

|
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА „НОВИ РАБОТНИ МЕСТА“

“ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

Във връзка с изпълнение на проект „Нови работни места в ТЕД – БЕД ЕАД“, финансиран по договор за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-1.003-1382, по оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г., обявяваме следните съобщения за събиране на ценови предложения:

 

 

Процедура:

Срок за подаване на ценови предложения

1.

Об.позиция 1 Бюджетно перо 10. Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност 

30.11.2016

2.

Об. позиция 1 Бюджетно перо 6. Разходи за закупуване на работно облекло

30.11.2016

3.

Об. позиция 2 Бюджетно перо 6. Разходи за закупуване на оборудване  Тапицерски пистолети и пневматични пистолети

30.11.2016

4.

Об. позиция 3 Бюджетно перо 6. Разходи за закупуване на оборудване  Куфар с инструменти комплекти

30.11.2016

5.

Об. позиция 4 Бюджетно перо 6. Разходи за закупуване на оборудване  Лазерен скенер баркод четец

30.11.2016

6.

Об. позиция 1 Бюджетно перо 12. Разходи за организация и управление -позиция Счетоводител

30.11.2016

 

0 Коментара