ФИРМА “ТЕД-БЕД” ЕАД – С НАЙ-УСПЕШНИЯ ПРОЕКТ, НАСОЧЕН КЪМ БЕЗРАБОТНИ В РИСК

14/06/2018
ФИРМА “ТЕД-БЕД” ЕАД – С НАЙ-УСПЕШНИЯ ПРОЕКТ, НАСОЧЕН КЪМ БЕЗРАБОТНИ В РИСК

 

Двадесет и пет ръководители на  Европейския Социален фонд към Европейската комисия влязоха в пловдивската фирма „ТЕД-БЕД“ ЕАД, за да се запознаят „от първа ръка“ с един от най-успешно реализираните проекти за привличане на нов персонал сред безработни в риск. От 1 септември 2016 до 28 февруари 2018 година компанията е потърсила, убедила да дойдат на обучение и обучила в продължение на 12 месеца 10 безработни, всеки от които е имал своите проблеми да си намери работа или да се задържи на нея. На срещата с мениджърите на фирмата, един от въпросите на представител на Европейския Социален фонд към Европейската комисия беше свързан с бъдещето на тези обучени работници: на колко от тях е осигурен вече постоянен трудов договор. Отговорът беше утвърдителен – вместо задължителните 50% осигурена устойчива заетост, във фирмата са назначени 70% от обучените. Това е доста добър дори за ЕС резултат, коментираха представителите на Европейския социален фонд.

 

            = Проектът в цифри =

 

  • Фирма „ТЕД -БЕД” ЕАД изпълни проект „НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В ТЕД -БЕД ЕАД“ BG05M9OP001-1.003-1382-C01,  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 –2020 г.“ . Компанията получава безвъзмездна помощ по договор BG05M9OP001-1.003-1382. Общият бюджет на проекта възлиза на 84 994,00 лв., от които 57 795,92 лв. европейско финансиране и 10 199,28 лв. национално съфинансиране.
  • ТЕД-БЕД ЕАД нае 10 безработни и/или неактивни лица на следните позиции: тапицери–6-ма човека, за период от 12 месеца, машинен оператор производство на дюшеци–3-ма човека, за период от 12 месеца, мотокарист, -1 човек за период от 4 месеца. Седем от обучените сключиха постоянен трудов договор с „ТЕД-БЕД“ ЕАД.

 

            = Проектът не е само цифри =

 

            И именно това е причината двадесет и пет представители на Европейския Социален Фонд към ЕК да дойдат и да се убедят в една осъществена практика в приобщаването на хора, които са имали сериозни социални проблеми. „Проектът ни донесе допълнителен ефект, допълнителен опит, който ще ни служи и занапред, защото в следващите 4-5 години ние вероятно ще се разраснем с с още 20-30 на сто. И не само като обем на производство, инвестиции, финансови резултати, но и като екип. В момента в „ТЕД-БЕД“ работят 415 души и знаем, че ще трябва да привлечем още хора, за да осъществим бизнес-плановете си. Разбираме, че ще трябва да полагаме все повече усилия, за да намерим, обучим и привлечем при нас нови кадри. Да, ние сме предприятие с отлична работна и социална среда, заплатите ни са атрактивни, но не забравяме, че за новите работници сме в конкуренция с много компании от най-развития индустриален регион в България – Пловдивска област. Целта ни е реализиране на инвестиционна политика за подобряване работната среда на служителите на ТЕД-БЕД ЕАД за повишаване на тяхната мотивация и трудова производителност, както и превръщането на компанията в конкурентен и предпочитан работодател в региона. “ - коментира главният оперативен директор на компанията Петър Паяков.

 

            = Овладяна динамика =

 

            За малко повече от 20 години след създаването си, фирма „ТЕД-БЕД“ ЕАД постига изключителен темп на развитие. Семейната компания стартира с 2-3 работници, днес те са над 415. Първото работно помещение е от около 100 квадратни метра, днес цеховете за производство и логистика се простират на над 30 000 квадратни метра. Първите матраци се шият с 2-3 стандартни машини, днес фирмата разполага с техника, която е разработена и произведена специално за нуждите на компанията. Признание за фирмените резултати  е заслужената първа награда за Корпоративно и социално отговорно предприятие на 2017 г. от Браншовата камара на Дървообработващата и Мебелна промишленост. От 2015 година насам компанията е сред 30те най-големи производители на матраци в света, според CSIL, център за Индустриални проучвания, Милано. За периода 2008 – 2017 година „ТЕД-БЕД“ ЕАД е инвестирала над 34 милиона лева в производство, логистика, управление на процесите, строителство. Почти 9,9 милиона лева от тези средства са финансирани по европейски програми за индустриално развитие. Фирма „ТЕД-БЕД“ ЕАД стана първата в страната, която със собствени средства финансира дуално обучение на ученици от пловдивски специализирани гимназии.

 

Автор: capital.bg

Назад към всички статии