ЕКИПЪТ НА ТЕД ОТБЛИЗО: МАРИЯ ПРАНДЖЕВА - РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ ВЪНШЕН ПАЗАР