ПРОСЛЕДИ СВОЯТА ПОРЪЧКА

Моля, провери за мейл от ted.bg, съдържащ номер на товарителница и куриер. Ако не откриваш такъв, то пратката най-вероятно все още не е експедирана.