ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ С ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ЧРЕЗ ПАРТНЬОРИТЕ НИ TBI

Процедура за Онлайн кандидатстване за целеви потребителски кредит при търговски партньори на "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД

С възможността за онлайн пазаруване на изплащане, осигурявате удобство на Вашите клиенти и гарантирате ръст на продажбите си.

"ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД разполага с улеснена , бърза и гъвкава процедура за отпускане на онлайн кредити. Ние ще се съобразим със спецификите и изискванията на бизнеса ви и заедно ще създадем работещ за Вас модел.

Основните стъпки в процеса на онлайн кредитиране, които ние ви предлагаме са следните:

1. Клиентът избира стоката/ите, която/които иска да закупи на изплащане и я /ги добавя в количката/кошницата. Избира начин за плащане „На кредит".

На кредитиране подлежат стока/и на обща стойност над 150 лв.

2. С помощта на специално разработен "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД калкулатор, клиентът лесно може да се ориентира за сроковете и оскъпяването на предлаганите схеми за разсрочено плащане и да избере най-удобния за него/нея вариант на погасяване. Системата автоматично трябва да изчислява всички полета на калкулатора след избор на срок на кредита.

След като бъде избран план на изплащане, за да продължи напред, клиентът трябва да даде своето съгласие за обработка на личните му данни. За целта се запознава с документа „ Искане декларация за потребителски кредит" и маркира полето за «Съгласие». По този начин извършва електронно изявление, че е запознат и приема условията.

3. Клиентът попълва форма със следните данни - име, ЕГН, телефон за връзка, имейл, адрес.

Три имена *

~ЕГН *

Телефон за връзка*

Втори телефон за връзка

e-mail *

Адрес по лична карта*

Адрес за доставка*

Допълнителна информация

4. Всеки клиент трябва да е запознат и да приеме Общите условия за онлайн покупка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчваме след потвърждаване на личните данни, клиентът да има възможност да направи проверка на всичко избрано и въведено до момента - продукт, избран план на изплащане, лични данни. Този етап от процеса зависи изцяло от техническите възможности и предпочитания на търговеца. Клиентът може да вижда изведена информацията за цялата поръчка на самия сайт, да получи имейл за потвърждение или по друг начин

5. След потвърждаване на цялата информация по поръчката от клиента, търговецът изпраща всички въведени данни на следния имейл online@tbibank.bg в "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД.

1. В Subject търговеца вписва Името на фирмата, от която се изпраща заявката, както и номер на поръчката

6. Клиентът се информира (чрез сайта), че в рамките на един час ( в работно време на "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД от 9:00 до 19:00 ч.) искането му ще бъде разгледано и ще бъде осведомен от търговеца за становището.

7. Служител на "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД се свързва на посочените телефони с клиента и допълва необходимата информация в искането за финансиране.

* Задължително, в началото на разговора се взима и телефонното съгласие на клиента, с изричното задаване на следните въпроси:

„Г осподине/Г оспожо,

На интернет сайта на (името на сайта и/или на търговеца) сте дали своето

изрично съгласие за обработване на личните Ви данни в качеството си на кредитоискател. Наясно ли сте с факта, че ”ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД е администратор на лични данни, регистриран надлежно съгласно ЗЗЛД?

Наясно ли сте, че данните Ви могат да бъдат проверени във всички достъпни регистри в България с цел проучване на финансовото ви състояние и платежоспособност?

Знаете, че срокът за съхранение на личните ви данни от наша страна е 5 години, в случай че подпишем договор за кредит? (това е наше задължение в качеството ни на платежна институция!)

Знаете ли за правата Ви на достъп и корекция на личните ви данни?

Давате ли изрично съгласие за ползване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг?”

8. Следва разглеждане и оценка на искането от "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД. Окончателното становище "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД се връща на посочен от търговеца имейл (търговецът може да провери становището и в информационната система Smart Info, до която "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД е предоставила достъп).

9. Търговецът информира клиента за становището по искания кредит. При одобрение търговецът има ангажимент:

- да подготви, окомплектова и разпише всички документи, съпътстващи договора за потребителски кредит

- да организира и поеме за собствена сметка изпращането на документите за подпис до клиента и връщането им обратно при търговеца.

10. Търговецът отчита към "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД следните документи:

- Подписан екземпляр от договора за потребителски кредит.

- Подписано Искане-декларация за потребителски кредит от клиента.

- Подписан от клиента Застрахователен сертификат, в случай че клиентът е избрал защитен кредит.

- Копие от личната карта на клиента, собственоръчно подписано и заверено с „Вярно с оригинала" от него.

- Копие от фактурата за стоката.

- Други документи, в случай че има изискване да бъдат предоставени такива.

11. След проверка за коректността и отчитането на изброените по-горе документи, "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД урежда финансовите си отношения с търговеца.

12. При връщане на стоката от клиента в законния 7 - дневен срок за онлайн продажбите, търговецът уведомява "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД, за да бъде анулиран договора по надлежния ред.