Погасителят е патентовано защитно устройство, което разсейва в концентрична зависимост магнитнитните вълни във вредните за човека зони.