Какво е вашето тегло?

2. Какво е вашето тегло?

Моето тегло е:

45 45 кг 45 200

Теглото на партньора ми е

45 45 кг 45 200