Какво е теглото на детето?

2. Какво е теглото на детето?

Теглото на детето е

30 30 кг 30 120