Основните теории за магнитните полета, активизирани от земното ядро, са разработени от учените Хартман и Кюри. Мрежата на Хартман съществува по цялата повърхност на Земята и представлява мрежа от правоъгълници, всеки от които със страна 2m в посока север–юг и 2,5m в посока изток-запад.

Най-силно излъчване имат пресечните точки на страните на всяка съставна част от тази решетка - едната точка е с положителен заряд, а другата - с отрицателен, като и двете са неблагоприятни за човека. Излъчването влияе вертикално и на най-високите етажи в сградите. Същото вредно влияние имат и подземните води.

Най-неблагоприятна е ситуацията, при която пресечна точка от мрежата на Хартман попада върху леглото или работното място, като в същото време има съвпадение с наличието на подземни води - това са така наречените геопатогенни зони. Хората, живеещи при такива условия, са отпаднали, с нисък енергиен статус – винаги са уморени, особено сутрин, изтощени са, нервни, а и често боледуват.

Смята се, че голям брой от заболяванията се дължат на влиянието на геопатогенните зони. Вероятността от тежко боледуване и спад в енергийния статус се увеличава с броя на годините, в които спим или работим в такава пресечна точка, както и от съвпадението на такава пресечна точка с подземни води.