ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ "ФУТБОЛНА КОЛЕДА"

|
TED.BG & BOTEV PLOVDIV
ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 1. Организатори са ТЕД БЕД ЕАД, ЕИК 200908653, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул.”Шести Септември”, 222А и ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ АД, ЕИК 201468114, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, Стадион „Христо Ботев” 10 (наричан „Организаторите“).
 2. Настоящите правила за провеждане на томбола са задължителни за организатора и всички участващи в играта лица

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

 

 1. Периодът за участие е от 15.11.2023 до 30.11.2023, включително.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА

 

 1. В томболата могат да участват всички клиенти на ТЕД БЕД ЕАД, които:
 • са физически лица;
 • са финализирали покупка в онлайн магазина на https://ted.bg/ с код BOTEV10 в периода 15.11.2023 до 30.11.2023, включително;
 1. Включвайки се в томболата, участниците се съгласяват с правилата и са длъжни да ги спазват във всеки един момент. Правилата са публикувани на интернет адрес https://ted.bg/.
 2. Тегленето на печелившите ще се извърши на случаен принцип не по-късно от 12.2023г. в присъствието на комисия, съставена от представители на организатора. Ще бъде съставен протокол, който удостоверява резултатите от тегленето на томболата.
 3. Спечелилите ще бъдат уведомени лично по имейл/телефон, както и ще бъдат публикувани на Facebook страниците на Организаторите: https://www.facebook.com/tedbedbulgaria и https://www.facebook.com/botevplovdiv/ .
 4. При неполучаване на потвърждение от печелившия в срок до 3 дни, Организаторите могат да заменят съответния участник с резервен такъв.

 

 

НАГРАДА

 

 1. Организаторите съвместно предоставят награда уникално футболно изживяване – печелившият ще може да гледа закриващият полусезона мач от скайбокс, предоставен за ползване от ПФК Ботев и декориран от ТЕД БЕД ЕАД.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. С приемането на Правилата, участниците в томболата, потвърждават, че са се запознали с настоящия раздел от Правилата. Възможно е и отделно/допълнително да поискаме от тях потвърждение, че са се запознали с настоящия раздел от Правилата.
 2. С предоставянето на своите данни при финализиране на поръчката, участниците в томболата заявяват съгласието си за участие в кампанията, приемат нейните условия и дават съгласието си личните им данни (име и фамилия, имейл, телефон) да бъдат обработвани от ТЕД БЕД ЕАД в качеството на администратор на лични данни за целите на провеждане на настоящата кампания. Предоставените лични данни ще се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и останалите разпоредби на приложимото българско законодателство относно защита на личните данни.
 3. ТЕД БЕД ЕАД ще бъде точката за контакт по отношение обработването на лични данни във връзка с томболата. За целта ще се използват следните данни за контакт - имейл: office@ted.bg, Пловдив 4027, Голямо Конарско шосе, фабрика за матраци ТЕД или Длъжностното ни лице по защита на данните – Бранд Билдинг Къмпани ЕООД по e-mail: dpo@brandbc.bg или на адрес: Пловдив, ул.“Мара Гидик“ 1, ет.2, офис 5
 4. Цели на обработването на данните: личните данни ще бъдат използвани за целите на провеждането/администрирането на томболата; установяване на евентуални злоупотреби и/или нарушаване на настоящите Правила и предприемане на действия във връзка с тях), осъществяване на контакт с участниците (за целите на томболата), както и с цел евентуално установяване, упражняване или защита на правни претенции.
 5. Срокове за съхранение на данните: личните данни на финалистите, в т.ч. победителя в томболата, ще се пази за срок от 5 (пет) години от избирането на печелившия от томболата. Всякаква писмена кореспонденция или кореспонденция с участници в томболата по електронна поща ще се пази за срок от 5 (пет) години от избирането на печелившия.

0 Коментара