Мемори пяната е изобретена от NASA през 70-те години, като първоначалната й цел е да бъде използвана за седалките на космонавтите в космическите кораби. В последствие този комфортен материал намира приложение в индустрията за сън и широка гама от разнообразни потребителски стоки. Мемори пяната реагира на топлината на околната среда и при ниска температура може да е изключително твърда.