ИГРА ONE OF THOSE DAYS

13/05/2024 Всички, Събития
ИГРА ONE OF THOSE DAYS

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 1. Организатор е ТЕД БЕД ЕАД, ЕИК 200908653, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул.”Шести Септември”, 222А (наричан „Организатор“).
 2. Настоящите правила за провеждане на томбола са задължителни за организатора и всички участващи в играта лица

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

 

 1. Периодът за участие е от 13.05.2024 до 19.05.204, включително.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА

 

 1. В томболата могат да участват всички, които:
 1. Включвайки се в томболата, участниците се съгласяват с правилата и са длъжни да ги спазват във всеки един момент. Правилата са публикувани на интернет адрес https://ted.bg/.
 2. Тегленето на печелившите ще се извърши на случаен принцип до края на месец май 2024г. в присъствието на комисия, съставена от представители на организатора. Ще бъде съставен протокол, който удостоверява резултатите от тегленето на томболата.
 3. Спечелилите ще бъдат обявени на Facebook https://www.facebook.com/tedbedbulgaria и Инстаграм
 4.  https://www.instagram.com/ted_bg/ страницата на Организатора: 
 5. При не получаване на потвърждение от печелившия в срок до 3 дни, Организаторът могат да заменят съответния участник с резервен такъв.
 6. Участието в томболата не е обвързано с покупка.

 

 

НАГРАДА

 

 1. Организаторът предоставя награда:

Онлайн ваучер (2 броя) за пазаруване в онлайн магазин ted.bg на стойност от 300 лв. Единият ваучер ще бъде изтеглен от участниците, които са коментирали под Фейсбук пост, а вторият ваучер ще бъде изтеглен от участниците, които са коментирали под Инстаграм поста.

Валидността на онлайн ваучер: 30.06.2024г.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. С приемането на Правилата, участниците в томболата, потвърждават, че са се запознали с настоящия раздел от Правилата. Възможно е и отделно/допълнително да поискаме от тях потвърждение, че са се запознали с настоящия раздел от Правилата.
 2. С предоставянето на своите данни при финализиране на поръчката, участниците в томболата заявяват съгласието си за участие в кампанията, приемат нейните условия и дават съгласието си личните им данни (име и фамилия, имейл, телефон) да бъдат обработвани от ТЕД БЕД ЕАД в качеството на администратор на лични данни за целите на провеждане на настоящата кампания. Предоставените лични данни ще се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и останалите разпоредби на приложимото българско законодателство относно защита на личните данни.
 3. ТЕД БЕД ЕАД ще бъде точката за контакт по отношение обработването на лични данни във връзка с томболата. За целта ще се използват следните данни за контакт - имейл: [email protected], Пловдив 4027, Голямо Конарско шосе, фабрика за матраци ТЕД или Длъжностното ни лице по защита на данните – Бранд Билдинг Къмпани ЕООД по e-mail: [email protected] или на адрес: Пловдив, ул.“Мара Гидик“ 1, ет.2, офис 5
 4. Цели на обработването на данните: личните данни ще бъдат използвани за целите на провеждането/администрирането на томболата; установяване на евентуални злоупотреби и/или нарушаване на настоящите Правила и предприемане на действия във връзка с тях), осъществяване на контакт с участниците (за целите на томболата), както и с цел евентуално установяване, упражняване или защита на правни претенции.
 5. Срокове за съхранение на данните: личните данни на финалистите, в т.ч. победителя в томболата, ще се пази за срок от 5 (пет) години от избирането на печелившия от томболата. Всякаква писмена кореспонденция или кореспонденция с участници в томболата по електронна поща ще се пази за срок от 5 (пет) години от избирането на печелившия.

 

УЧАСТНИЦИ В ТОМБОЛАТА

Участници в томбола Facebook:

1. Lysi Lachezarova

2. Ива Лазарова

3. Силвия Лилова

4. Iliana Rasheva

5. Росица Ефтимова

6. Maria Georgieva Zaharieva

7. Rosen Milkov Kanchev

8. Valia Todorova

9. Марияна Сярова

10. Aleksandra Eftimova

11. Дамян Ст.

12. Ангелинка Атанасова

13. Божидар Божков

14. Nikolina Varbanova

15. Krasimira Petrova

16. И. Йорданова

17. Донка Петкова

18. Petranka Atanasova

19. Анна Димитрова

20. Dimitrova Denitsa

21. Zlatin Eftimov

22. Валя Петрова

23. Aleks Di

 

Участници в томбола Instagram:

1. martinagledacheva

2. t.k.arnaudova

Теодора Кисьова Арнаудова
 
3. msiarova
Марияна Сярова
 
4. oninikol
oninikol15
 
5. gipet84
GiPetrov
 
6. galiaivet
Galina Nikolova
 
7. petranka.atanasova
Petranka Atanasova
 
8. rajnanikolova
Rajna Nikolova
 
9. lil.o.va
Лилова
 
10. my_blonde_secret
Blonde Girl
 
11. krasidp
Krasi Petrova
 
12. bozhidarbozhkov
Божидар Божков
 
13. tedidori
Теодора Стефанова

14. dett_georgieva

Детелина Георгиева
 

 

Победители

1. Facebook - Анна Димитрова

2. Instagram - petranka.atanasova, Petranka Atanasova

 
Назад към всички статии